Zespół Szkół Publicznych w Milczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności 2018

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Finał Programu Profilaktyczno - Wychowawczego "Bezpieczny dziś, szczęśliwy jutro"

W dniu 7 czerwca 2018 roku uczniowie klasy piątej wraz  z wychowawcą uczestniczyli w uroczystym zakończeniu tegorocznej edycji programu profilaktycznego realizowanego w okresie od kwietnia do maja 2018 roku przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Miejscu Piastowym, Finał programu odbył się w sali kina "Sokół" w Rymanowie.
W trakcie spotkania zostały rozstrzygnięte konkursy: plastyczny i literacki. Przewodnim tematem tych konkursów było bezpieczeństwo młodych ludzi w sytuacjach zagrożenia. Z pośród uczniów naszej szkoły najwyżej sklasyfikowana została Amelia Burczyk, która została wyróżniona w konkursie plastycznym. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie teatralne pt " W sieci".  Poruszane były w nim treści związane z bezpiecznym odpowiedzialnym korzystaniem z sieci Internet . Na koniec uczniowie mogli wykazać się zdolnościami aktorskimi poprzez uczestniczenie w krótkich scenkach.

Sukcesy w gminnym konkursie o Puchar Dyrektora WORD w Krośnie

We wtorek   8 maja   201 8   roku w Zespole Szkół Publicznych w Milczy odbył się Gminny Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych oraz klas siódmych i gimnazjów z terenu gminy Rymanów. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego uczestniczenia w ruchu drogowym, propagowanie kultury komunikacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
W konkursie wzięły udział   trzy   reprezentacje w kategorii klas VII SP i gimnazjum
Milcza (Marcin Stapiński, Wiktor Łabuda,  Jakub Prajzner  ), Królik Polski (Dawid Jakieła, Jakub Wilczek, Damian Trzaska), Klimkówka (Marcin Rysz, Maciej Misiak, Rafał Wais)    oraz  cztery r eprezenta cj e szkół podstawowych Milcza ( Oliwia Przybylska, Marzena Szafran, Szymon Bilski) , Królik Polski (Dawid Poznar, Oliwia Pitrus, Piotr Ozimina), Wróblik Szlachecki (Oliwier Kijowski, Kinga Kijowska, Karol Zajdel), Klimkówka (Magdalena Rygiel, Zuzanna Wojtuń, Oliwia Cypcar).  
Pani wice dyrektor Ewa Krukar powitała zaproszonych gości,  uczestników konkursu i ich opiekunów . W części teoretycznej uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 25 pytań dotyczących: znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu na  skrzyżowaniach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej   uczniowie  wykazywali się umiejętnością jazdy na rowerze w ,, Mini   Miasteczku   Ruchu   Drogowego
’’ oraz pokonywaniem przeszkód ustawionych na placu tj. slalom z ograniczeniem, rynna, równoważnia, przenoszenie przedmiotu, żmijka, ósemka. Zacięta rywalizacja uczestników konkursu towarzyszyła do samego końca. Po podliczeniu wszystkich punktów z testów, jazdy na rowerze po miasteczku i torze przeszkód drużyny zajęły następujące miejsca:

W  kategorii szkół podstawowych drużynowo :
I miejsce   -   SP w Milczy
II miejsce  -    SP w Klimkówce
III miejsce -   SP w Króliku Polskim
IV miejsce  - SP we Wróbliku Szlacheckim

W  kategorii szkół podstawowych indywidualnie :

I miejsce   -   Marzena Szafran SP w Milczy
II miejsce  -  Oliwia Przybylska -   SP w Milczy
III miejsce
Magdalena Rygiel -   SP w Klimkówce
IV miejsce  - Szymon Bilski - SP w Milczy
V miejsce
Zuzanna Wojtuń SP w Klimkówce
VI miejsce
Dawid Poznar SP w Króliku Polskim

W   kategorii klas VII SP  i  gimnazjum   :
I miejsce   -   Gimnazjum w Milczy
II miejsce  -   Gimnazjum w Króliku Polskim
III miejsce
Gimnazjum w Klimkówce

W   kategorii klas VII SP  i  gimnazjum indywidualnie   :
I miejsce   -   Jakub Prajzner
Gimnazjum w Milczy
II miejsce  -   Wiktor Łabuda
Gimnazjum w Milczy
III miejsce
Dawid Jakieła Gimnazjum w Króliku Polskim
IV miejsce  - Marcin Stapiński
Klasy VII SP w Milczy
V miejsce
Damian Trzaska Gimnazjum w Króliku Polskim
VI miejsce
Maciej Misiak Gimnazjum w Klimkówce


Dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminę Rymanów wręczyła pani dyrektor Beata Kozerska-Szewczyk,  z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Jan Materniak .    Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca, będą reprezentować Gminę Rymanów w finale międzypowiatowym, który odbędzie się  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.100. LECIE NIEPODLEGŁEJ W MILCZY

Uroczyste obchody 100. lecia Odzyskania Niepodległości w ZSP w Milczy odbyły się 6 maja 2018r. Były one poprzedzone wieloma działaniami:
- zorganizowano warsztaty bibułkarskie, podczas których wykonywano kwiaty w kolorze białym i czerwonym. Uczestnikami warsztatów była młodzież naszej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy miejscowości,
- przygotowano wieczornicę, w czasie której uczniowie czytali  wiersze patriotyczne
w obecności zaproszonych gości i mieszkańców Milczy,
- ogłoszono dwa konkursy: na prezentację multimedialną pod hasłem: „Droga  do wolności 1795- 1918”, a także na zredagowanie życzeń dla Ojczyzny. Konkursy były adresowane do uczniów.
Inauguracją obchodów w dn. 6 maja 2018r. była uroczysta Msza św. sprawowana
w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy Milczy oraz poczty sztandarowe szkoły i ochotniczej straży pożarnej.
Kolejna część obchodów odbyła się w hali sportowej- obiekcie należącym do szkoły. Pani dyrektor Beata Kozerska
Szewczyk powitała gości przybyłych na tak podniosłą uroczystość. Program artystyczny rozpoczął się polonezem w wykonaniu uczniów. Następnie odbył się apel poległych, gdzie uczczono pamięć mieszkańców Milczy, którzy zginęli podczas różnych walk w obronie Ojczyzny. Ta część miała charakter oficjalny, uczestniczyły w niej poczty sztandarowe ze szkoły oraz OSP w Milczy. W kolejnej części wygłoszono: „Testament poległych” oraz wykonano pieśń: „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”. Podczas pieśni zaproszeni goście oraz społeczność lokalna obejrzeli prezentację multimedialną
z pamiątkowymi zdjęciami osób z terenu naszej miejscowości. Po apelu poległych rozpoczął się montaż słowno
muzyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Milczy. Jego myślą przewodnią było ukazanie wartości patriotyzmu młodemu pokoleniu, począwszy od przedszkolaków po młodzież klas gimnazjalnych. Najmłodsze dzieci z Punktu Przedszkolnego „Wesołe Maluchy” zaprezentowały się w piosence: „Jestem Polką i Polakiem”. Ważnym punktem podczas uroczystości była pokoleniowa recytacja wierszy patriotycznych: C. K. Norwida „Moja piosnka II”, M. Konopnickiej „Ojczyzna”, H. Bocheńskiej „Modlitwa za Polskę” oraz utworu: „Wzleć Orle Biały”. Następnie uczniowie zaprezentowali życzenia redagowane dla Ojczyzny. Wszyscy otrzymali wyróżnienia, a nagrody za udział w tym konkursie wręczyła pani Krystyna Przybyła Ostap Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie.
Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec przyznał nagrody za prezentacje multimedialne: „ Droga do wolności 1795 - 1918”.
100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zostało uczczone koncertem pieśni patriotycznych wykonywanych indywidualnie przez uczniów, a także wspólny śpiew
z chórkiem szkolnym. Montaż słowno
muzyczny nawiązywał również do znaczenia symboli narodowych. Wszyscy obecni na uroczystości wysłuchali pieśni: „Flaga”, obejrzeli taniec z flagami w wykonaniu uczniów kl. I i II SP, a kulminacyjnym punktem było ułożenie żywej mozaiki -  flagi Polski przez zaproszonych gości oraz uczniów. Następnie zabrał  głos Burmistrz Gminy Rymanów Pan  Wojciech Farbaniec, który podkreślił rangę obchodzonej rocznicy i wkład szkoły w obchody gminne. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za pracę w przygotowaniu uroczystości i za udział w obchodach 100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  w Zespole Szkół Publicznych w Milczy.

Sukcesy naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie BRD w Krośnie - finał powiatowy

16 i 17 kwietnia 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanego w Krośnie.  W tym roku  SP reprezentowali: Marzena Szafran, Oliwia Przybylska, Marcin Stapiński i Szymon Bilski. Gimnazjum reprezentowali: Julia Kijowska, Jakub Prajzner, Wiktor Łabuda. Nasza drużyna z gimnazjum po testach, miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód uplasowała się na trzecim miejscu. Drużyna z SP po zaciętej walce zajęła pierwsze miejsce, również Marcin Stapiński wygrał zawody zdobywając I miejsce indywidualnie. Gratulujemy!. Uczniowie z SP będą reprezentowali powiat krośnieński na finale wojewódzkim.

"Droga krzyżowa"

W środę 28.03.2018 zamiast  akademii, uczniowie ZSP w Milczy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Została ona odprawiona w kościele, co sprzyjało lepszemu skupieniu i głębszemu przeżywaniu tych wielkich tajemnic. Rozważania czytali sami uczniowie, a Drogę Krzyżową wzbogaciła prezentacja multimedialna ze stacjami oraz fragmentami z Pisma Świętego.

"Konkurs Wielkanocny"

W ZSP w Milczy tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi odbył się konkurs o tematyce wielkanocnej. Został przeprowadzony w przedszkolu, klasach edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach szkoły podstawowej. Piękne prace uczniów można obejrzeć na wystawie wykonanej z okazji Świąt Wielkanocnych. Na gazetce podziwiamy różnokolorowe pisanki. Został przygotowany również stół wielkanocny z koszyczkami wykonanymi na lekcji plastyki przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz kolorowymi pisankami wykonanymi różnorodnymi technikami
.

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w piątek 9 marca 2018r.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Naszą szkołę w kategorii szkół podstawowych reprezentowali uczniowie Oliwia Przybylska, Katarzyna Wojtaszko, Emilia Wojnar i Gabriel Szlemp natomiast w kategorii gimnazjów Gabriela Romańczak, Dominika Wójcik i Julia Kijowska.Turniej składał z dwóch etapów: części pisemnej  -  testu i części ustnej do  której zostali zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów z testu. Do finałowej rozgrywki w swoich kategoriach zakwalifikowali się Katarzyna Wojtaszko, Oliwia Przybylska, Gabriel Szlemp i Gabriela Romańczak. Po podliczeniu wszystkich punktów komisja konkursowa przedstawiła oficjalne wyniki:


Kategoria szkół podstawowych.
I miejsce Gabriel Szlemp
II miejsce Katarzyna Wojtaszko
III Oliwia Przybylska

Kategoria gimnazjów
II miejsce Gabriela Romańczak

Jest to niewątpliwie bardzo duży sukces naszych uczniów, ponieważ tematyka konkursu jest bardzo trudna i wymaga od uczestnika długich przygotowań.
Gabriel Szlemp zwyciężając w eliminacjach gminnych będzie reprezentował Gminę Rymanów w finale powiatowym 17 kwietnia 2018r. w Krościenku Wyżnym.  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!


"Wspólne kolędowanie"


Rozstrzygnięcie konkursu pożarniczego


Spotkanie z policjantem

Dzień Babci i Dziadka

19 lutego w Sali Domu Ludowego w Milczy odbyła  się uroczystość zatytułowana „BABCIA Z DZIADZIEM  DZIŚ  ŚWIĘTUJĄ. W tym szczególnym dniu  przedszkolaki oraz uczniowie naszej szkoły pragnęli wyrazić miłość i wdzięczność swoim dziadkom z okazji ich święta. Tradycyjnie, jak co roku, na zaproszenie wnuków przybyło liczne grono gości. Ta wspaniała uroczystość została przygotowana przez  dzieci  z  przedszkola oraz uczniów klas 1-3, pod czujnym okiem wychowawców. Gości powitała i złożyła życzenia dyrektor szkoły p. Beata Kozerska -Szewczyk. Uroczystość   uświetnili swoją obecnością  Burmistrza  Gminy Rymanów– p. Wojciech Farbaniec, radny Gminy Rymanów – p. Józef Kijowski, sołtys wsi Milcza –p. Mariusz Prajzner oraz proboszcz parafii ks. Józef Niezgoda.  Na pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego przygotowany program artystyczny, zaprezentowały kolejne oddziały uczniów naszej szkoły i przedszkola. W tym roku oprócz wierszy, piosenek  i tańców dzieci przygotowały „Jasełka. Przygotowane widowisko wywołało  na twarzach zebranych gości uśmiech i wzruszenie. Po części artystycznej był czas na uściski, życzenia i słodki poczęstunek, a także wspólne rozmowy przy smacznym ciastku. Wiele miłych słów skierowali do Babć i Dziadków  Burmistrz, Radny oraz sołtys wsi Milcza. Staraliśmy się, aby przedstawione scenki sprawiły radość wszystkim obecnym na sali. W ten sposób podziękowaliśmy naszym Babciom i Dziadziom za poświęcony czas, bezgraniczną miłość i zrozumienie z Ich strony. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. O słodki poczęstunek podczas uroczystości zadbali rodzice. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

„Bal karnawałowy”


W dniu 16 stycznia w naszej szkole odbył się  „Bal karnawałowy”, na który przybyli uczniowie naszej szkoły, przedszkola oraz wszystkie chętne do zabawy dzieci. Prowadząca imprezę pani animatorka wprowadziła nas w wesoły nastrój i zachęciła do wspólnej zabawy. Były pociągi, kółeczka, tańce i konkursy oraz bańki mydlane i dmuchanie balonów. Uczniowie, zwłaszcza młodsi, przygotowali stroje karnawałowe. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było znaleźć barwne motyle, tygryski, aniołki, dobre wróżki czy piękne księżniczki. Nie zabrakło też odważnych Batmanów, piratów czy piłkarzy. W trakcie zabawy odbył się konkurs na „najładniejszy strój karnawałowy”. Wszystkie dzieci wyglądały pięknie. Za udział w konkursie otrzymały nagrody. Zrobione zdjęcia będą wspaniałą pamiątką z tego spotkania.
Po zabawie z udziałem dzieci młodszych przyszła kolej na  zabawę karnawałową uczniów  klas 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy bawili się w rytach muzyki dyskotekowej. Tu także nie zabrakło tańca w parach, kółeczek i podskoków. Uczniowie smakowali też różne przekąski z bufetu, przygotowane przez Radę Rodziców.  Była to impreza, połączona z ,,Dniem Otwartym
’’ przedszkola. Podczas balu dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola, mogły zapoznać się z pracującymi tutaj paniami, obejrzeć sale przedszkolne oraz uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Dzień ten dostarczył dzieciom mnóstwo radości, ruchu i pokazał, że nasze przedszkole, jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, nowe mebelki i zabawki. Jest to miejsce, gdzie można radośnie i bezpiecznie spędzać czas. Wszystkim rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowanie dnia Otwartego oraz Balu Karnawałowego!

Licytacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W poniedziałek 15 stycznia w Zespole Szkół Publicznych w Milczy przeprowadzono licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie z kwestą przeprowadzoną w niedzielę na rzecz WOŚP przekazano 2562,22 zł. Wszystkim kwestującym i darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Pokaz historyczny „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”

W dniu 8.01.2018 r. gościliśmy w naszej szkole dwóch szlachciców z XVII wieku należących do grupy artystycznej „Rekonstrukto” . Zabrali uczniów  w podróż w czasie, prezentując żywą lekcję historii pod tytułem „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”. Pokaz rozpoczął się dokładnym omówieniem tradycyjnego stroju sarmackiego, na który składał się kontusz, żupan, pas kontuszowy, baczmagi i kołpak. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja uzbrojenia. Artyści przywieźli ze sobą prawdziwe szable, miecze, rapiery, pistolce oraz hakownice. Na wybrańców czekała wyjątkowa niespodzianka. Po ukończonym kursie władania bronią białą, mogli stoczyć swój pierwszy w życiu pojedynek na szable. Z tym zadaniem zmierzył się Norbert Łabuda z klasy V. Prowadzący wytłumaczyli także, jak kilka wieków temu wyglądały sposoby karania tych, którzy nie przestrzegali prawa. Największym zaskoczeniem był proces sądowy wytropionej wśród uczniów czarownicy. Okazało się, że Julia Kijowska z klasy II gimnazjum spełniła wszystkie kryteria na to, by być posądzoną o czary i usiadła na krześle inkwizycyjnym. Znalazł się jednak pewien dzielny młodzian, Szymon Penar z klasy VI, który stanął do walki, by bronić jej honoru. Jego odwaga wzbudziła podziw zebranych. Za uratowanie niewiasty od spalenia na stosie otrzymał gromkie brawa. Po zakończonym pokazie każdy mógł z bliska obejrzeć rekwizyty i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zaprezentowana lekcja historii przeplatana dawką humoru wywarla na dzieciach i mlodziezy szkolnej ogromne wrażenie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego