Zespół Szkół Publicznych w Milczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Liga Ochrony Przyrody

Organizacje szkolne > LOP
 

   HISTORIA


Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1928 roku , a pierwszy zjazd organizacyjny LOP odbył się w dniu 9 stycznia 1928 roku, na którym na prezesa wybrano prof. Józefa Mrozewicza. W Lidze działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki.

Celami Ligi Ochrony Przyrody są:

 - prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku   społeczeństwa do środowiska   przyrodniczego
 -  popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody
 - zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac
 -  inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego
 - czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interpretowanie w przypadkach jego naruszenia

Metody działania:
                               
- edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony   przyrody i świadomości ekologicznej
- działalność wydawnicza
- działalność popularyzatorska
- działania interwencyjne
- lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska
- współpraca z administracją rządową i samorządową

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego