Zespół Szkół Publicznych w Milczy

Idź do spisu treści

Menu główne

PCK

Organizacje szkolne > PCK
 

Cele działania Szkolnego Koła PCK

1) Kształtowanie aktywnych postaw dzieci i młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym,
2) Krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.
3) Wychowanie młodzieży w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.
4) Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
5) Wychowanie wśród młodzieży kadry dobrze przeszkolonych ratowników PCK, świadomych swoich obowiązków i gotowych do niesienia pomocy przedlekarskiej w różnych okolicznościach.

Zadanie koła

   Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży
   Szkolenie sanitarne młodzieży
   Działalność opiekuńczo-społeczna
   Rozwijanie przyjaźni między młodzieżą Czerwonego Krzyża
   Szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży


Plan pracySzkolnego Koła PCKna rok szkolny 2011/2012

1. Działalność charytatywna- organizacja pomocy potrzebującym dzieciom i ich rodzinom poprzez zbiórkę pieniędzy, akcje charytatywne.
2. Działalność informacyjna -aktualność gazetek w szkolnym kąciku PCK
3. Działalność edukacyjna - konkurs promocji zdrowia, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szczegółowy plan działań

   Nabór nowych członków
   Spotkanie z członkami i wolontariuszami SK PCK,
   Opracowanie planu pracy
   Wybory zarządu koła
   Wybór sekcji dekoracyjno-informacyjnej
   Dzień bez papierosa - szkodliwość palenia na gazetce ściennej,
   Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 11- wykonanie gazetki ściennej,
   Przygotowywanie aukcji "I ty możesz zostać świętym Mikołajem", zbiórka zabawek dla dzieci z domu dziecka.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego